Mez?kovácsháza Város Önkormányzata

Képvisel?-testületének

2009. évi

közbeszerzési terve

Tervezett beszerzés megnevezése

Beszerzés becsült értéke (eFt)

Beszerzést el?készít? szervezet

Beszerzésért felel?s személy

Általános Iskola teljes korszer?sítés-építési beruházás

500.000

Közbeszerzési munkacsoport

polgármester

Kossuth utca útkorszer?sítés/építési beruházás

80.000

Közbeszerzési munkacsoport

polgármester

Járóbeteg-szakrendel? teljes korszer?sítése/építési beruházás

400.000

Közbeszerzési

munkacsoport

polgármester

Polgármesteri Hivatal korszer?sítés

400.000

Közbeszerzési munkacsoport

polgármester

Bölcs?de építés

200.000

Közbeszerzési munkacsoport

polgármester

Strandfürd? II. ütem

25.000

Közbeszerzési munkacsoport

polgármester

Óvoda-iskola infrastruktúra-fejlesztés

40.000

Közbeszerzési munkacsoport

polgármester

Term?föld integrációban történ? megm?velése

33.000

Közbeszerzési munkacsoport

polgármester