Kivitelez?i szerz?dések

Szerz?dés megnevezése (típusa):

Szállítási szerz?dés

Szerz?dés tárgya:

Mez?kovácsháza Polgármesteri Hivatal és Intézményei bels? világítási rendszereinek rekonstrukciós beruházásának bérlete

Szerz?dés kelte:

2003. oktober 30.

Szerz?d? felek:

Megrendel?:

Városi Önkormányzat

5800 Mez?kovácsháza

Árpád u. 176.

Vállalkozó:

CAMINUS Rt.

8800 Nagykanizsa

Bajza u.11

Szerz?dés értéke:

42.390.931.- Ft + Áfa,

Szerz?dés megnevezése (típusa):

Egyéb szerz?dés

Szerz?dés tárgya:

"Egészségügyi szolgáltatások feljesztése-Kistérségi járóbeteg szakellátó központok fejlesztése, alap-,járóbeteg szakellátás korszer?sítése" Pályázati projekt elkészítése és az ahhoz kapcsolódó feladatok ellátása.

Szerz?dés kelte:

2008. február 5.

Szerz?d? felek:

Megrendel?:

Városi Önkormányzat

5800 Mez?kovácsháza

Árpád u. 176.

Vállalkozó:

ADITUS Tanácsadó és Szolgáltató KFT.

1055 Budapest

Balassi Béla u.19

Szerz?dés értéke:

7.570.675.- Ft + ÁFA

Szerz?dés megnevezése (típusa):

Szállítási szerz?dés

Szerz?dés tárgya:

Mez?kovácsháza, Alkotmány u. Napközi Konyhába konyhatechnológiai gépek, eszközök és berendezések beszerzése, leszállítása, azok helyszíni beüzemelése.

Szerz?dés kelte:

2007. november 12. és kiegészítés 2007. december 12.

Szerz?d? felek:

Megrendel?:

Városi Önkormányzat

5800 Mez?kovácsháza

Árpád u. 176.

Vállalkozó:

Viharsarok Kereskedelmi és Vendéglátóipari Kft.

5600 Békéscsaba,

Luther u. 17

Szerz?dés értéke:

12.049.911.- Ft + Áfa, és a kiegészítésben 2.139.530.- Ft + Áfa

Szerz?dés megnevezése (típusa):

Építési-vállalkozási szerz?dés

Szerz?dés tárgya:

Mez?kovácsháza, Árpád u. 176. sz. alatti Polgármesteri Hivatal földszinti akadálymentesítési munkái

Szerz?dés kelte:

2008. augusztus 14.

Szerz?d? felek:

Megrendel?:

Városi Önkormányzat

5800 Mez?kovácsháza

Árpád u. 176.

Vállalkozó:

BÓLEM Épít?ipari Kft.

5600 Békéscsaba

?szi u. 3.

Szerz?dés értéke:

11.000.000.- Ft + ÁFA

Szerz?dés megnevezése (típusa):

Vállalkozási szerz?dés

Szerz?dés tárgya:

Mez?kovácsháza, külterület 0100. hrsz. alatti Pszichiátriai betegeket ellátó intézmény beköt?útjának felújítása

Szerz?dés kelte:

2008. október 27.

Szerz?d? felek:

Megrendel?:

Városi Önkormányzat

5800 Mez?kovácsháza

Árpád u. 176.

Vállalkozó:

Hódmez?vásárhelyi Útépít? KFT.

Szerz?dés értéke:

18.375.000.- Ft + ÁFA

Szerz?dés megnevezése (típusa):

Építési-vállalkozási szerz?dés

Szerz?dés tárgya:

Mez?kovácsháza, Alkotmány u. 51/1. hrsz. alatti strandfürd? felújítási munkáinak I. üteme, a nagymedence hidraulikai átalakítása és burkolása.

Szerz?dés kelte:

2008. november 10. - 2009. március 31.

Szerz?d? felek:

Megrendel?:

Városi Önkormányzat

5800 Mez?kovácsháza

Árpád u. 176.

Vállalkozó:

BÓLEM Épít?ipari Kft.

5600 Békéscsaba

?szi u. 3.

Szerz?dés értéke:

19.532.000.- Ft + ÁFA

Szerz?dés megnevezése (típusa):

Építési-vállalkozási szerz?dés

Szerz?dés tárgya:

Mez?kovácsháza, Árpád u. 176. sz. alatti Polgármesteri Hivatal f?téskorszer?sítése és nyílászárók cseréje

Szerz?dés kelte:

2009. november 3.

Szerz?d? felek:

Megrendel?:

Városi Önkormányzat

5800 Mez?kovácsháza

Árpád u. 176.

Vállalkozó:

Vandlik János egyéni vállalkozó

5600 Békéscsaba

Madách u. 34/2.

Szerz?dés értéke:

17.738.164.- Ft + ÁFA

Szerz?dés megnevezése (típusa):

Építési-vállalkozási szerz?dés

Szerz?dés tárgya:

Mez?kovácsháza Kossuth utca és 2 utcaszakasz korszer?sítése

Szerz?dés kelte:

2009. november 3.

Szerz?d? felek:

Megrendel?:

Városi Önkormányzat

5800 Mez?kovácsháza

Árpád u. 176.

Vállalkozó:

Duna Aszfalt Kft.

6060 Tiszakécske

Béke u. 150.

Szerz?dés értéke:

63.479.240.- Ft + ÁFA

Tervezett beszerzés megnevezése

Beszerzés becsült értéke (eFt)

Beszerzést el?készít? szervezet

Beszerzésért felel?s személy

Általános Iskola teljes korszer?sítés-építési beruházás

500.000

Közbeszerzési munkacsoport

polgármester

Kossuth utca útkorszer?sítés/építési beruházás

80.000

Közbeszerzési munkacsoport

polgármester

Járóbeteg-szakrendel? teljes korszer?sítése/építési beruházás

400.000

e>