ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

I. Szervezeti, személyzeti adatok

Adat :
Frissítés :
Megőrzés :
1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme,honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei A változásokat követően azonnal Az előző állapot, törlendő
2. A közfeladatot ellátó,szerv szervezeti felépítése szervezeti,egységek megjelölésével, az egyes,szervezeti egységek feladatai A változásokat követően azonnal Az előző állapot, törlendő
3. A közfeladatot ellátó,szerv vezetőinek és az egyes,szervezeti egységek,vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége,(telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcím) A változásokat követően azonnal Az előző állapot, törlendő
4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve,és az ügyfélfogadási rend A változásokat követően azonnal Az előző állapot, törlendő
5. A közfeladatot ellátó,szerv felettes, illetve felügyeleti szervének,ennek hiányában a közfeladatot ellátó,szerv felett,törvényességi ellenőrzést,gyakorló szerv 1. pontban meghatározott,adatai A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1,évig archívumban tartásával

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

 

Adat :
Frissítés :
Megőrzés :
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, állami irányítás egyéb jogi eszközei, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend hatályos és teljes szövege A változásokat követően azonnal Az előző állapot, törlendő
2. Az országos illetékességű szervek, valamint a megyei (fővárosi) közigazgatási hivatalok esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven Negyedévente Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
3. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke Negyedévente Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
4. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk Folyamatosan Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
5. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai A vizsgálatról szóló jelentés megismerését követően haladéktalanul Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
6. A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk Negyedévente Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
7. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve Negyedévente Az előző állapot törlendő
8. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai Negyedévente Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
9. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista A vizsgálatról szóló jelentés megismerését követően haladéktalanul Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

III. Gazdálkodási adatok

Adat :
Frissítés :
Megőrzés :
1. A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója; a költségvetés végrehajtásáról - a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal - készített beszámolók A változásokat követően azonnal Az előző állapot, törlendő
2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve Negyedévente Az előző állapot, törlendő
3. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen társadalmi szervezet támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések Negyedévente Az előző állapot, törlendő