Ma 2024. február 27. kedd, Edina, Szvetlána napja van.

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

Mezőkovácsháza Város Önkormányzat tulajdonát képező ingatlan nyilvános pályáztatás útján történő értékesítésre az alábbi ingatlant meghirdeti:

Mezőkovácsháza, Belterület 46/2/A/9 hrsz.lakás (Széchenyi ltp. 7/A 3/9.)

7.940.000- Ft legalacsonyabb vételáron. A vételár az ÁFA-t is tartalmazza.

 1. Kiíró adatai:

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata

5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176.

Tel.: 06 68/381-011

Fax.: 06 68/381-656

2. Az eljárás célja és fajtája:

Pályázat fajtája nyílt, egyfordulós.

A pályázat célja: Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának tulajdonát képező ingatlanának pályázat útján a legmagasabb összegű vételárat ajánló ajánlattevő részére történő értékesítése.

3. A pályázat tárgya és ennek műszaki, jog feltételei:

 

3.a. Tárgy:

Mezőkovácsháza, Belterület 46/2/A/9 hrsz. lakás

3.b. Műszaki feltétel

Telek alapterülete:     m2

Hasznos alapterület: 59 m2

3.c. Jogi feltétel:

Az ingatlan per és igénymentes.

A pályázat nyertese azon ajánlattevő lesz, aki a pályázati feltételeknek, a Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényben illetve az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről, valamint a bérleti díjakról szóló 18/2008. (VI. 30.) ÖR. sz. rendeletében leírtaknak, illetve a vagyonról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 40/2012. (XI. 07.) sz. önkormányzati rendeletében leírtaknak megfelel és az összességében legelőnyösebb ajánlatot teszi a következő szempontok alapján:

                           -  A vételár megfizetésének időpontja.

    - A pályázat nyertesével az adás-vételi szerződést legkésőbb a  versenyeztetést követő döntéstől indított 60. napon a vétel egy összegben történő befizetésével egyidejűleg meg kell kötni.

    - A kiíró csak a pályázat nyertesével vagy annak visszalépése esetén a második legelőnyösebb ajánlatot benyújtott személlyel köt szerződést.

    - Ajánlati kötöttség: az ajánlatok elbírálásától számított 60. nap

    - Az ingatlan szerzéssel kapcsolatos vagyonátruházási illeték a vevőt terheli.

    - A pályázat tartalmazza, hogy ajánlattevő a Pályázati Hirdetmény tartalmát elolvasta és azt tudomásul vette, feltételeit elfogadja.

A pályázaton való részvétel feltétele, hogy a pályázat benyújtásával egyidejűleg az ajánlatadó 794.000.- Ft foglalót megfizessen a Polgármesteri Hivatal pénztárába.

A nyertes ajánlatadó vállalja, hogy a Bizottsági döntést követő 8 munkanapon belül adás-vételiszerződést köt az önkormányzattal, és tudomásul veszi, hogy az általa befizetett kaució foglalóként a vételárba beszámítódik.

A befizetett kaució a pályázaton nem nyertes ajánlatadó részére a pályázatok bontását követő 2 munkanapon belül visszafizetésre kerül.

A pályázaton érvényesen csak az vehet részt, aki a kaució befizetési kötelezettségének eleget tett.

Amennyiben az adás-vételi szerződés határidőn belüli megkötése az ajánlattevő bármely cselekménye, vagy szükséges cselekményének elmaradása miatt meghiúsul, úgy a foglaló visszafizetésére a nyertes ajánlattevő nem tarthat igényt!

Az adás-vétellel kapcsolatos valamennyi költség a vevőt terheli.

Az ajánlat érvényesen csak a jelen részletes hirdetmény mellékletét képező nyomtatványon adható be.

4. Teljesítés helye, ideje:

Ajánlatok benyújtásának határideje: 2023.07.10. 8.00 óra beérkezési határidő.

Ajánlat benyújtásának helye: Mezőkovácsháza Város Önkormányzata

                                               Mezőkovácsháza, Árpád u. 176.

                                               Költségvetési iroda

A pályázati ajánlatot írásban, lezárt borítékban kell benyújtani a mellékelt ajánlati adatlap hiánytalan kitöltésével.

A lezárt borítékon csak a „46/2/A/9” hrsz. vételi ajánlat” felirat szerepeljen!

Ajánlatok felbontásának,

Elbírálásának helye, ideje:                 Mezőkovácsháza Város Önkormányzat

                                                           Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal Kisterme

2023.07.10-ét követő Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsági ülés

A pályázati eljáráson csak annak a pályázónak az ajánlata kerül elbírálásra, aki ajánlatát az előírt tartalommal és határidőn belül nyújtotta be, és a megállapított kauciót megfizette.

5. További információ az alábbi címen és időben kérhető:

Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal Mezőkovácsháza, Árpád u. 176.

06 68/381-011 Zsótér Andrea, ügyfélfogadási időben

Az ingatlan megtekintése előzetesen a költségvetési vagy a műszaki irodával történő egyeztetés alapján történhet.

 

Vételi ajánlat

Ingatlan adatai:

Mezőkovácsháza, 46/2/A/9 hrsz.

Vételi ajánlatot tevő adatai:

Név: ____________________________________________________

Lakcím: __________________________________________________________________

              __________________________________________________________________

Telefonszám: _____________________________________________

Nyilatkozat:

Alulírott _________________________________ (név) vételi ajánlatot teszek a fenn megjelölt ingatlan megvásárlására vonatkozóan.

A részletes pályázati hirdetményt, és az abban megjelölt jogszabályok vonatkozó rendeleteinek és törvényeinek tartalmát megismertem, annak előírásait elfogadom.

A hirdetményben szereplő kauciót megfizettem.

Az ingatlant megtekintettem, annak állapotáról tudomással bírok, és vételi ajánlatomat ennek ismeretében teszem meg.

Az ingatlanra egy összegű __________________________ Ft vételi ajánlatot teszek.

Mezőkovácsháza, 2023. _________________________

                                                                         ________________________________

                                                                                                ajánlattevő

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

Mezőkovácsháza Város Önkormányzat értékesítésre meghirdeti a

 Mezőkovácsháza, 46/2/A/9 hrsz. –lakás

7.940.000- Ft legalacsonyabb vételáron.

 

Az ajánlatok benyújtásának határideje: 2023.07.09. 8:00 óra

További információ, részletes pályázati kiírás az alábbi címen és időben kérhető:

Polgármesteri Hivatal, Mezőkovácsháza, Árpád u. 176.

Tel.: 06 (68) 381-011, Zsótér Andrea

Ügyfélfogadási időben

© Az oldalt készítette és üzemelteti a CsabaInformatika.NET

Buckle

The ultimate experience

The power for creating a better future is contained in the present - You create it by creating a good present.

(+1) 300 345 8000
info@buckle.pro
St New York, NY 10001

Opening Hours

Mon - Fri
9:00 am to 18:00 pm
Saturday
9:00 am to 16:00 pm
Sunday
Closed

CEO's Words

CEO

The theme is clean and crisp, yet it's genuinely sophisticated when it comes to the number of design tools offered with it and the flexibility.

CEO's Signature

A weboldalon cookie-kat használunk, amik segítenek nekünk, hogy a lehető legjobb szolgáltatást nyújthassuk. Adatkezelési tájékoztató