Rendeletek

HATÁLYOS ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK LISTÁJA


Rendelet száma
Rendelet tárgya
2/2016.(II.16.)
Költségvetés 2016

 

Költségvetés végleges táblái

5/2015 (II.27)
Szociális és gyermekvédelmi ellátásokról
1/2015 (II.17)
2015. évi költségvetés
2/2014 (II.18)
a 2014. évi költségvetésről szóló rendelet
29/2014 (XII.23)
Helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról
28/2014 (XII.23)
Házszámmegállapításról
13/2014 (VII.02)
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról
Mellékletek:
11/2014 (VII.02)
Településkép bejelentési eljárásról
8/2014 (IV.29)
Önkormányzat 2013.évi költségvetésének végrehajtása
27/2013 (XII.17)
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló rendelet
29/2013 (XII.17)
a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló rendelet
32/2013 (XII.17)
Az intézményi térítési díjakról szóló rendelet
Mellékletek:
4/2013. (II. 19.)
Szervezeti és Működési Szabályzat
Függelékek:
Hivatal ügyrendje
Intézmények alapító okiratai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bizottságok ügyrendjei:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2/2013 (II.19)
2013-as költségvetésről szóló rendelet
40/2012 (XI.07)
Az önkormányzati vagyonról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi rendelkezési jog gyakszabályairól szóló rendelet
Mellékletek:
34/2012 (X.25)
Szelektív hulladékgyűjtésről
31/2012 (IX.08)
Tandíj rendelet
25/2012 (VI.19)
Közösségellenes magatartásról
18/2012 (V.30)
Szabálysértési rendelkezés hatályon kívül helyezése
21/2012 (V.30)
Talajterhelési díj 2012.
7/2012 (II.9)
2012-es költségvetésről szóló módosított rendelet
9/2012 (II.20)
Piac, vásár
Mellékletek:
26/2011. (XI.30)
Civil szervezetek és egyházak támogatása
Mellékletek:
10/2011. (IV.22.)
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról
4/2011. (II.14.)
Költségvetés 2011.
1/2011. (II.15.)
Hivatali helyiségen valamint hivatali munkaidőn túli házasságkötésnél alkalmazott díjtételekről
23/2010 (XI.30)
A helyi adókról szóló módosított rendelet
Mellékletei:
3/2010. (II.12.)
Költségvetés 2010.
24/2009. (X. 27.)
Egyes önkormányzati rendeletek jogharmonizációs záradékkal történő ellátásáról
21/2009. (X.27.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről
14/2009. (VI. 18.)
Önkormányzat jelképeinek meghatározásáról és azok használatának rendjéről
6/2009. (IV.30.)
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról
2/2009. (II. 12.)
2009. évi költségvetés
35/2008 (XII.22.)
Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeletének tartalmi követelményeiről
24/2008. (IX.15.)
A köztisztviselők díjazásának, juttatásainak és támogatásának szabályozásáról és azok pénzügyi fedezetéről
18/2008. (VI.30.)
Önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről, valamint a bérleti díjakról
15/2008. (VI.30.)
Köztemetőkről és a temetkezési tevékenységről
10/2008. (IV.17.)
4/2008. (II.21.)
Költségvetés 2008. évi
12/2007. (IV. 2.)
8/2007. (III.29.)
Költségvetés végrehajtása 2006. évi
5/2007. (II. 15.)
Költségvetésről 2007. évi
4/2007 (III.2.)
A Polgármesteri Hivatal közbeszerzési szabályzatáról szóló 13/2006. (V.11.) ör. sz. rendelet hatályon kívül helyezéséről
25/2006. (XII. 15.)
9/2006. (III. 30.)
Luxusadóról

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46/2004. (XII. 31.)
38/2004. (IX. 20.)
Gépjármű várakozóhelyek megváltásáról
33/2004. (VIII. 25.)
Hulladékgazdálkodási tervről
19/2004. (VI. 15.)
15/2004. (IV. 1.)
14/2004. (IV. 1.)
Mezőkovácsháza város helyi védettségű egyedi értékeiről
Mellékletek:
12/2004. (IV. 1.)
Közbeszerzésekről szóló rendelet hatályon kívül helyezése
8/2004. (III. 16.)
Közterületek rendjéről és tisztaságáról
18/2002. (X. 3.)
Iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésének, felújításának támogatásáról
13/2002. (VI. 28.)
Területi ellátási kötelezettség szerint megállapított háziorvosi körzetekről
9/2001. (VI.1.)
Parlagfű visszaszorításáról
8/2001. (VI.1.)
Környezetvédelmi Alapról

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23/2000. (IX.14.)
Ebtartásról
18/2016.  (X.25.)
10/1999. (IV.20.)
29/1996. (X.29.)