Ma 2023. szeptember 24. vasárnap, Gellért, Mercédesz napja van.

Települési adó

Tisztelt Lakosság!

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete a települési adóról szóló 21/2021. (XI.30.) sz. rendeletével (a továbbiakban: Rendelet) Mezőkovácsháza Város közigazgatási területén 2023. január 1. nap hatállyal bevezette a települési adót.

A Rendelet értelmében:

  • Adóköteles a település közigazgatási területéhez tartozó termőföld, ami az ingatlan-nyilvántartásban szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádas, fásított terület, halastó művelési ágban nyilvántartott földrészlet, alrészlet.
  • Az adó alanya az, aki a naptári év (továbbiakban: év) első napján a föld tulajdonosa. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányaduk arányában adóalanyok. Amennyiben a földet az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya, (a tulajdonos, a vagyoni értékű jog jogosítottja a továbbiakban együtt: tulajdonos).
  •  Az adó alapja a földrészletnek, alrészletnek az ingatlan-nyilvántartásban aranykoronában meghatározott értéke, az adó éves mértéke 200,- Ft/AK.
  • Mentes az adó megfizetése alól:
  •      az a földrészlet, amelyre az ingatlan-nyilvántartásba a tanya jogi jelleg van feljegyezve és az ahhoz tartozó kert, gyümölcsös.
  •      az a tulajdonos, akinek Mezőkovácsháza város közigazgatási területén található földjeinek együttes aranykorona értéke a 30 AK-t nem éri el.

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 1/A. §-a értelmében a települési adónak nem lehet alanya állam, önkormányzat, szervezet, továbbá – e minőségére tekintettel – vállalkozó.

A termőföld tulajdonosa

1.  amennyiben kizárólag a Htv. 52. § 26. pont szerint mint vállalkozó hasznosítja a tulajdonában álló termőföldet,      úgy nem alanya a települési adónak,

2.  amennyiben a tulajdonában álló termőföldet használatba adja, úgy a települési adó alanyává válik,

3.  amennyiben az őstermelő ebből a tevékenységéből származó bevétele nem éri el az adómentes határt    (2023. évben 1.392.000,- Ft), úgy a települési adó alanyává válik,

4.  amennyiben az őstermelő ebből a tevékenységéből származó bevétele meghaladja az adómentes határt (2023. évben 1.392.000,- Ft), úgy az iparűzési adó alanyává válik.

Az önkormányzati adóhatóság 2023. március hónapban levélben keresi meg a Mezőkovácsháza közigazgatási területén termőföldtulajdonnal rendelkezőket. A megkeresés értelmében minden tulajdonosnak nyilatkoznia kell a termőföld használatára vonatkozóan, amely nyilatkozatból megállapítható a települési adóalanyiság.

Önkormányzati adóhatóság

© Az oldalt készítette és üzemelteti a CsabaInformatika.NET

Buckle

The ultimate experience

The power for creating a better future is contained in the present - You create it by creating a good present.

(+1) 300 345 8000
info@buckle.pro
St New York, NY 10001

Opening Hours

Mon - Fri
9:00 am to 18:00 pm
Saturday
9:00 am to 16:00 pm
Sunday
Closed

CEO's Words

CEO

The theme is clean and crisp, yet it's genuinely sophisticated when it comes to the number of design tools offered with it and the flexibility.

CEO's Signature

A weboldalon cookie-kat használunk, amik segítenek nekünk, hogy a lehető legjobb szolgáltatást nyújthassuk. Adatkezelési tájékoztató